Integritetspolicy

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Yammo värnar om din personliga integritet och är angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
Personuppgifter vi kan samla in från dig är namn, e-postadress och mobilnummer. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?
Kristina Dobricic VD, Yammo World of Healthy Foods AB, organisationsnummer 556980-7992, Gustav Möllers Gata 2B, 211 51 Malmö är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in?

 • I första hand namn, telefonnummer, och e-postadress samt ditt företags namn, organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter.
 • Uppgifter du självmant och frivilligt lämnar till oss, t.ex. via våra webbplatser, telefon, e-post, personlig kontakt eller liknande.
 • Från våra webbplatser kan vi samla in information som du väljer att skicka till oss via kontaktformulär.
 • Om du söker jobb på Yammo World of Healthy Foods AB samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.
 • När samlar vi in personuppgifter?

 • När du har personlig kontakt med oss, t.ex. via ordermail, ordertelefon, formulär på vår webbplats, chatt, telefon, e-post, event, brevledes eller sociala medier.
 • Varför samlar vi in och använder personuppgifter?
  Yammo World of Healthy Foods AB samlar in personuppgifter när du exempelvis kontaktar oss för att beställa från oss, kontaktar oss för att fråga om eller reklamera varor eller ansöker om jobb. Vi samlar främst in uppgifter om företag (juridiska personer), men även personuppgifter för kontaktpersoner hos dessa för tex direktförsäljning, erbjudanden och information om nya produkter. Vi samlar även in personuppgifter som är nödvändiga för att administrera din kundrelation med oss. Vi samlar också in personuppgifter för att administrera relationer med leverantörer.

  Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • Skicka information, eller kontakta dig, om produkter du köpt hos oss, eller informera om nya produkter.
 • Följa upp inkommande förfrågningar, som t.ex. e-post, chatt, telefonsamtal eller via webbformulär som du har fyllt i på någon av våra webbplatser.
 • Genomföra direktmarknadsföring och direktförsäljningsaktiviteter om det kan betraktas som ett berättigat intresse.
 • Meddela om eventuella fel på våra produkter.
 • Kontakta dig för att höra din åsikt om våra produkter.
 • Behandla din jobbansökan.
 • Följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar.
 • Laglig grund för behandling av personuppgifter
  Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lag. När det är nödvändigt behandlar vi personuppgifter för att kommunicera och fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med kunder och leverantörer. För att fastställa rättslig grund för insamling av personuppgifter har normalt en bedömning gjorts i vilken ett gemensamt intresse mellan Yammo World of Healthy Foods AB och den enskilde har identifierats. Den här rättsliga grunden är främst relaterad till våra marknadsföring- och försäljningssyften och kundkontakt. Vi kommer alltid att informera de registrerade om deras rätt till integritet och om syftet med insamlingen av personuppgifter.

  Hur länge lagrar vi personuppgifter? Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, att kunna uppfylla rättsliga krav enligt gällande lagar och att kunna bemöta eventuella rättsliga anspråk/klagomål samt för skyddsändamål. När de personuppgifter vi har behandlat inte längre behövs eller om enskilda personer ber om att få sina personuppgifter raderade kommer de att raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

  Dina rättigheter
  Du har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Yammo World of Healthy Foods AB, begära att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för oss att behålla dem, samt att invända mot behandling av personuppgifter om behandlingen har baserats på berättigat intresse. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direktmarknadsföring. Om du inte vill ta del av t.ex. nyhetsbrev, erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Yammo World of Healthy Foods AB att vidta rättelseåtgärder. Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

  Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
  Vi varken säljer eller för vidare dina uppgifter till tredje part utan ditt medgivande.
  Om det krävs enligt lag Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process.

  Klagomål
  Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kontaktar du i första hand Yammo World of Healthy Foods AB enligt kontaktuppgifter nedan. Om du fortfarande är missnöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet i Sverige.

  Kontakta oss om du har frågor!
  Har du frågor om integritet och behandling av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss på info@yammo.se eller per post till Yammo World of Healthy Foods AB, Gustav Möllers Gata 2B, 211 51 Malmö.

  Ändringar av denna integritetspolicy
  Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Senast uppdaterad 2019-01-31

yammo © 2017